Chụp ảnh du lịch ở Paris

Portfolio

Chụp ảnh du lịch tại Paris

"Nhiếp ảnh là cách cảm nhận, chạm vào và yêu thương. Những gì bạn ghi lại trên tấm film đã được nắm bắt mãi mãi... Nó ghi nhớ những điều bé nhỏ, rất lâu kể cả sau này khi bạn đã quên đi mọi thứ." - Aaron Siskind

Photography is an art

It’s about finding extra-ordinary

In an ordinary place

Đối với tôi, nhiếp ảnh là nghệ thuật quan sát. Đó là khi bạn tìm thấy điều gì đó thú vị ở một nơi hết sức tầm thường… Tôi nhận thấy rằng không có gì để làm với những gì mình thấy và thấy tất cả những gì mình cần làm theo cách mà mình nhìn chúng.” – Elliott Erwitt