Chụp ảnh cặp đôi ở Paris

Portfolio

Ảnh cặp đôi

Chụp ảnh cặp đôi ở Paris là một công việc đầy cảm xúc

Đối với tôi, nhiếp ảnh là nghệ thuật quan sát. Đó là khi bạn tìm thấy điều gì đó thú vị ở một nơi hết sức tầm thường… Tôi nhận thấy rằng không có gì để làm với những gì mình thấy và thấy tất cả những gì mình cần làm theo cách mà mình nhìn chúng.” – Elliott Erwitt